Art Yourself Gallery

Daniela Fainis: Floarea vietii

Emilia Persu: Cut your art

Bd. Dacia 51, etaj 1, Sector 1
www.artyourselfgallery.ro / office@artyourselfgallery.ro / 0730 709 577

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

EMILIA PERSU: CUT YOURSELF ART
Arta este ceea ce dai de la tine pentru tine și pentru ceilalți. Ochiul privitorului alege compozițiile care îi spun povestea, îi trezesc simțurile, emoțiile sau mintea. El taie din imagine ceea ce i se pare că îi aparține sau înglobează imaginea în arhiva proprie.
Din ceea ce voi expune puteți să vă tăiați fragmentul de artă...

DANIELA FAINIS: FLOAREA VIETII
Lăsându-ne absorbiţi de contemplarea unei Flori a Vieţii –  obiect de meditaţie, putem ajunge la unitatea Universală, la viziunea divinului. Într-o epocă în care încercăm să unificăm toate contrariile, floarea vieţii, de una singură, reuneşte ştiinţa şi spiritualitatea într-un tot coerent şi armonios.
Există, de asemenea, şi alte desene legate de cel al Florii Vieţii, precum, de exemplu, sâmburele vieţii, care, într-un fel, este inima acesteia. Sâmburele vieţii reprezintă, întrucâtva, Geneza.
Acest simbol aparținând geometriei sacre devine cheia unei matrice a vieţii ce ascunde secretele unei ştiinţe uitate, care caută unificarea cu spiritualitatea.
Pentru mine descrie intersectarea dintre lumea divină şi cea materială şi începutul creaţiei.
--------------
Art Yourself Gallery este un spatiu destinat artei contemporane, care aduce in prim plan artisti romani din generatii, viziuni si abordari diferite, care incearca sa exprime prin forme si mesaje idei, senzatii, emotii si cautari. Inca de la deschidere, in toamna anului 2011, expozitiile, vernisajele si evenimentele Art Yourself mentin vii legaturile dintre artisti si public, conferind un plus de efervescenta productiei artistice, dar si o interactiune continua intre estetic si ideatic. Ne propunem ca prin cele trei directii de abordare – selectie riguroasa de artisti, expozitii consistente si consilierea pertinenta a colectionarilor – sa contribuim la ascensiunea si sedimentarea pietei de arta contemporana din Romania, dar si la ritualizarea legaturii  intre public si artisti.Parafrazându-l pe marele Ansel Easton Adams care spunea  „Celor ce îmi zic că în fotografiile mele nu apar oameni, le răspund: întotdeauna apar doi oameni, fotograful si privitorul “ vă invităm să vă trăiți propria definiție despre artă.
„Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce îi faci pe ceilalți să vadă.”(Edgar Degas)

english version

EMILIA PERSU: CUT YOURSELF ART
Art is what you give for you and for others.The eye of the beholder chooses compositions that tell the story, wake up the senses, emotions or the mind. He cuts the image which is apparently belonging to or incorporates image in its own archive.
From what I exhibit you can cut a fragment of art…

DANIELA FAINIS: FLOWER OF LIFE
Leaving ourselves absorbed in contemplation of a Flower of Life – a meditation object - we can reach Universal unity, divine vision. In an era in which we are trying to unify all opposites, the flower of life, alone, brings together science and spirituality in a coherent and harmonious whole.There are also other drawings related to the flower, of life,  such as, for example, the seed of life, which, in some way, is its heart. Seed of life represents, somehow, Genesis.
This symbol belonging to the sacred geometry is the key to a matrix of life that hides the secrets of a forgotten science that seeks unification with spirituality. For me, describes the intersection between the divine and the material world and the beginning of creation.
--------------
Art Yourself gallery is a space destined for contemporary art, which brings in the spot light Romanian artists from different generations, visions and approaches , which are trying to express through forms and messages - ideas, sensations, emotions and searches. Even since the opening in the fall of 2011, the exhibitions, exhibition openings and the ArtYOurself Events keep alive the connection between artists and the public, providing an extra effervescent for the artistic production, but also a continuous interaction between aesthetic and ideas. We want through the three-pronged approach – rigorous selection of artists, consistent  exhibitions  and pertinent advices offered to collectors – to contribute to the rise and sedimentation of the contemporary art market in Romania, and the ritualization of the connection between the public and the artists. Paraphrasing the great Ansel Easton Adams which said : “to  those  who are telling me that in my photos there are no people present , I respond: there are always two persons , the photographer and the onlooker”, we invite you to experience your own art definition.
“ The art is not what you see, but what you make the others see.” (Edgar Degas)