Atelier 030202

Mihai Ungureanu: Șapte

Mihai Zgondoiu: Tzara, Tzara, vrem DADA!

Str. Sf. Vineri, nr. 11
www.atelier030202.ro / http://www.atelier030202.blogspot.ro/ mihaizgondoiu@yahoo.com

EVENIMENT SPECIAL - PERFORMANCE: Sâmbătă / Saturday: h16.00
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

Mihai Ungureanu: Șapte
curator Simona Vilău
"O expoziție personală nu necesită întotdeauna un titlu, mai ales atunci când formele, poveștile lucrărilor și dispoziția acestora în spațiu sunt explicite și nu caută o umbrelă comună pentru a fi puse împreună într-un context. Sculptorul Mihai Ungureanu este dedicat finisajelor precise, rigorii formale și unei corectitudini a muncii de atelier, într-un stil clasic, aproape romanțat, însă aceste trăsături nu îl feresc de “microbul” societății contemporane, al rețelelor de socializare sau al mediului digital de prelucrare a imaginii.
Influența lor în lucrări este evidentă, atât în ceea ce privește combinațiile de materiale vechi și noi, lucrate manual sau ready made, cât și în ceea ce privește felul în care rezolvă niște teme clasice auto-impuse. Obiectele sunt vivace, pline, formele armonioase și generoase descriu ființe pline de personalitate, cărora nu le lipsește umorul sau cadrul prin care își relevă o stare precisă sau o trăsătură definitorie. Mimul, Gânditorul, Gemenii, Săritorul, Sfiosul sau Somnorosul sunt personaje anonime surprinse în mijlocul unei acțiuni, care ne trimit către teme antice, misterioase, întâlnite în sculptură. Piesa centrală, personaj feminin ambiguu - Venus din Milo sau Albă-ca-Zăpada, închide într-un mod misterios septetul. Însă ele mai au ceva, elemente care le plasează în contemporaneitate, mici semne distinctive sau scurtcircuite ideatice create prin asocieri discrete de signalistică a zilelor noastre plasată peste sau în obiecte, ca o semnătură." Simona Vilău

Mihai Zgondoiu: Tzara, Tzara, vrem DADA!
performance / eveniment special WEG#3
-------------
Galeria Atelier 030202 este o platformă de artă contemporană din București (RO) dedicată tinerilor artişti, curatori și istorici de artă, interesaţi de experiment şi noutate în artele vizuale ale momentului. Un proiect non-profit, inovator, “viu” unde evenimentele artistice fac casă bună cu teatrul (la propriu) și intervenţiile de orice altă natură – muzică, performance, dans contemporan, proiecții video, instalaţii, artă urbană. Avem idei proprii şi un program atent stabilit, însă nu ne dăm înapoi de la propuneri provocatoare şi consistente. Apreciem atât expoziţiile personale, cât şi proiectele curatoriale de anvergură. Suntem deschişi la parteneriate cu artişti, curatori români şi străini, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii de profil. Numeroasele proiecte expuse până în prezent la Atelier 030202 au creat o identitate aparte, un vibe nou, o propunere interactivă între creator și privitor. Atelier 030202, denumit după codul poștal al străzii Sfânta Vineri nr. 11 din București, adresa galeriei, astăzi, la aproape șapte ani de la deschiderea oficială, are un palmares de peste 85 de proiecte, expoziții și conferințe de artă, 150 artiști români și străini expuși și 20 curatori și istorici de artă care au scris și coordonat aceste evenimente vizuale. Până în prezent galeria a fost selectată în NAG (Noaptea Albă a Galeriilor), WEG (Weekendul Galeriilor), IEEB (Bienala Internațională de Print Experimental), EBienale (Bienala de Artă Contemporană a festivalului “George Enescu”) BB6 (Bucharest Biennale 6) și ViennaFair #10 (Târgul de Artă Contemporana din Viena). ATELIER 030202 a fost fondată în decembrie 2009, la 20 de ani de la căderea regimului comunist din România, de către artistul vizual Mihai Zgondoiu.

english version

Mihai Ungureanu: Șapte
curator Simona Vilău
"A solo exhibition does not necessary need a title, especially when shapes, stories and dispositions in space are explicit and do not need a common conceptual roof for being showed in a specific context. Mihai Ungureanu, the sculptor, is being dedicated to precise shape renditions, formal rigor and the straightness of routine studio labour, in an almost romanticized, classical manner; all these traits, nevertheless, do not situate him out of contemporary society, of social media and digital image processing.  
Their influence is quite obvious, given the mixtures of materials - old and new, hand made or ready made and also in the way of seeing traditional themes, considered to be mandatory to his evolution as an artist.
The objects are vivacious, full, with harmonious, wide shapes and they denote beings with strong personalities. Humor is not absent also, and the framework reveals a precise state of mind or a definitory trait. The Mime, the Thinker, The Twins, The Jumper, The Shy or The Sleepy are anonymous characters caught in the middle of an action and belong to a primordial core of interests in sculpture, even since Antiquity. The central artwork, an ambiguous feminine figure - Venus de Milo or Snow White - mysteriously concludes the idea of this septet. But there are a few more details to reveal, some elements that place the artworks in their own times, small distinctive signs or a short circuit of ideas created through discrete associations of nowadays signage over or into the objects, just like a signature." Simona Vilău

Mihai Zgondoiu: Tzara, Tzara, vrem DADA!
performance / special event WEG#3
-------------
Atelier 030202 Gallery is a platform for contemporary art, based in Bucharest (RO) which is dedicated to young artists, curators and art historians with a passion for experimentation and innovation in contemporary art. Atelier 030202 Gallery is a non-profit art space, hosted in a Comedy Theatre, where artistic events are alive and art interventions of all kinds can be discovered- music, performance art, contemporary dance, video projections, installations, urban art. We have a strong curatorial program, but we welcome challenging and consistent proposals. We are open to partnerships with different artists, Romanian and international curators, as well as other institutions and bodies.Our numerous projects shown at Atelier 030202 Gallery, created a unique identity, a new vibe, a special interaction between the exhibiting artists and the viewer. Atelier 030202 Gallery, borrowed its named from its location’s zip code and now, seven years  after the official opening, has a hosting record of over 85 projects, art exhibitions and conferences. 150 Romanian and international artists showed their artwork in our space and 20 curators and art historians coordinated and wrote about our exhibitions. So far Atelier 030202 Gallery has hosted major events, such as NAG (White Night of the Art Galleries), WEG (Galleries weekend), IEEB (International Biennial of Experimental Print), EBienale (Biennale of Contemporary Art "George Enescu")  and BB (Bucharest Biennale).
Atelier 030202 Gallery was founded in December 2009, by visual artist Mihai Zgondoiu, 20 years after the fall of communism in Romania."