Dana Art Gallery @ Metropolis Art Collection

Exerciții de respirație / Breathing exercises

Daniela Zbarcea

Str. Grigore Alexandrescu nr.  89-97
www.danaartgallery.ro / office@danaartgallery.ro / 0724271723

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

curator Raluca Băloiu
Între juxtapunerile și suprapunerile de culoare, între petele de brunuri, griuri sau accentele de galben, Daniela Zbarcea face Exerciții de respirație - sintagmă cu care își intitulează expoziția personală de anul acesta. Pictorița somatizează catastrofele naturale – avalanșe, cutremure etc – și le transformă în culoare. Veritabile drame exterioare se transformă în urme interioare, în maniere picturale abstract-expresioniste.

english version


Between juxtapositions and overlaps of color, between the stains of brown, grays or yellow accents Daniela Zbarcea makes Breathing exercises - a phrase which entitles her solo exhibition of this year. The painter somatizes natural disasters – avalanches, earthquakes etc – and transforms them into color. True outside dramas transform into inside shapes, in abstract expressionist painting manners.