Funnel Contemporary

(Para)Matters of Perception

Marija Šević, Nemanja Nikolić, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Sava Knežević, Nina Ivanović, Lidija Delić

Bd. Calea Victoriei, nr. 87-89
www.funnelcontemporary.eu / popara777@gmail.com / +40725085387

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h19
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12 - 21

Expoziţia (Para)Matters of Perception abordează practicile artistice ca sisteme individuale de urme care creează o singură cale: o tendinţă conceptuală unică. În individualitatea lui, fiecare element reprezintă toponimul crucial pentru cartografierea identităţii viziunii colectivului. Spectrul construit de şapte perspective artistice diferite (organizat ca cvadruplu + triplu) marchează transformarea urmelor non-intenţionate sau celor minimal intenţionate în indici, stabilizând creearea entităţilor indiciale pe calea actualizării constante a acestora.
Procesul constant de stabilizare este transformat în entităţi indiciale numai în cazul în care acesta se bazează pe un cadru axat pe conceptualizarea conştiinţei. Aici, conştiinţa este văzută că o stare a materiei sau perceptronium, aşa cum este indicat în câteva investigaţii recente privind fenomenul conştiinţei. Conştiinţa ca stare a materiei devine un material înconjurător care produce o urmă bazată pe o percepţie creată dintr-o reţea de asocieri aleatorii în câmpul infinit simultan. O urmă devine un indicator al arhitectonicii sociale a creierului care simulează perpetuu o idee. (Velimir Popović)

U10 este un artist-run space creat în mai 2012 la Belgrad. Până acum, au fost organizate şaizeci de expoziţii individuale şi de grup precum şi discuţii publice, dezbateri, vizite ghidate precum şi programe interactive pentru public. Iniţial U10 a fost creat ca o platformă pe termen scurt de prezentare a lucrărilor membrilor fondatori şi a celor apropiaţi lor. Succesul avut şi audienţa importantă pe care a câştigat-o în Belgrad şi în regiune a făcut ca spaţiul să continue să producă un program dinamic dedicat tinerilor artişti locali şi să menţină cariera fiecăruia dintre artiştii fondatori.

english version

The exhibition (Para)Matters of Perception takes artistic practices as individual systems of traces that create a single path: a unique conceptual tendency. Each element in its individuality represents the toponim crucial for mapping the identity of the collective prospect. The manifold constructed by seven different artistic prospects (organized as: fourfold + threefold) marks the transformation of non-intentional traces or minimally intentional traces into indexes by stabilizing the formations of indexical entities through the process of their constant actualization.
Constant process of stabilization is transformed into indexical entities only if it is based on a framework or ramification that is focused on conceptualization of consciousness. Here, consciousness is viewed as a state of matter, or perceptronium as it is marked on some recent investigation about phenomenon of consciousness. Consciousness as a state of matter then becomes a material surrounding which produces a trace based on a perception created out of a network of random associations in the endlessly simultaneous field. A trace becomes an indicator of social architectonics of the brain which perpetually simulates an idea.
(Velimir Popović)

Art Space U10 was founded and opened its doors in May 2012. Up until now, sixty solo shows and group exhibitions were organised at the space. The program also includes public talks, debates, exhibition guidings by the featured artists or curators as well as interactive programs for the public. Although U10 was first created as a short-term platform that intended to present the works of its founders and artists from their immediate surroundings, due to the success and far-reaching influence it started making in Belgrade’s art scene and the region, the space continued delivering a lively program dedicated to young local artists, while each of the artists continued to maintain their own professional careers.
---------------
The Artists Association "FUNNEL" is a platform which connects visual artists from South and South-Eastern Europe. The common aim of its actors is to create a micro-artistic-space with a tendency of growing, to evaluate all tendencies that regard contemporary art, to articulate them and to gather them in one artistic group with common activities.
The principal motif for creating this platform is an awareness that by connecting the artists we will actually increase their potential, quality and conciousness. The necessity for common actions is a resault of consideration that only a group of people has enough energy to promote ideas of contemporary art. Even the different poetics within the group could inevitably strengthen each other.
Exchanging experiences and ideas, realization of common exhibitions, workshops, lectures about contemporary art, etc. are only a part of a project of this platform. Generally speaking, on one hand it’s all about raising consciousness that regards contemporary art in the environment where this art has been applied. On the other hand, it’s about a very pragmatic effect of involving that kind of art in the real life of environment. That is, actually, an engaged approach of artists within a society where they perform.
The platform represents a synthesis of artistic and social acts in order to consolidate and reaffirm contemporary art. Different forms of activities are just different mechanisms of the acts. Those mechanisms are always new, creative and socially responsible and their ultimate goal is to consolidate contemporary visual arts into social environment where they have been created.

The group of artists gathered around the platform is followed by all categories of activists, first of all by young curators, that have an opportunity to realize their own authorship in the immediate contact with a practical work in a sector of contemporary art, becoming a crucial component of this idea within a context of art theory – the experience that, nowadays, is considered to have an equal authorship as an immediate experience of producing the art.
The infrastructure of this group is connected to exhibition spaces and art ateliers in Belgrade and Bucharest. Within these spaces the group is organizing exhibitions, residential exchanges and international collaboration. At the same time, one of it’s tasks is also a promotion through contemporary channels of communication in order to carry out all designed goals of the platform.
The Artists Association "FUNNEL" is an open artistic group with a tendency of gathering the quality within the contemporary art in order to act together