Galateca

Spațiu medial - Nu sunt acolo unde exist şi nici acolo unde gândesc / Medial Space - I Am Not There Where I Exist, Nor There Where I Think

Liliana Mercioiu Popa

Str. C.A. Rosetti nr. 2-4
www.galateca.ro / galerie@galateca.ro

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

Titlul expoziției, Spațiu medial - Nu sunt acolo unde exist şi nici acolo unde gândesc*, trebuie înţeles Nu sunt acolo unde exist şi nici acolo unde gândesc, ci acolo unde mediul, spațiul și comunicarea dintre lucruri le face posibile. „Într-o lume lipsită de media, obiectele ar rămâne blindate în propriul lor sine, iar cei vii ar fi condamnaţi la o exisţentă acosmică, prizonieri ai propriei interiorităţi goale, ai imposibilităţii de a fi afectaţi, atinşi cu adevărat de lucruri […]” (2012, Emanuele Coccia, Viaţa sensibilă).
*Expresie preluata de la filozoful contemporan Emanuele Coccia prin care doreşte să sublinieze importanţa ţesutului de legătură dintre lucruri care este produs de media; raportul de continuitate dintre spirit si realitate, dintre lume si psihism.  
---------------
GALATECA este e o galerie de artă contemporană și design, un proiect inovator ce alătură artiști, designeri, arhitecți, curatori și oameni de comunicare. Deși încă tânără în peisajul spațiilor culturale, Galateca a reușit să se plaseze pe harta națională și internațională prin proiecte absolut inedite. În colecția galeriei se regăsesc lucrări semnificative semnate de unii dintre cei mai bine cotați artiști români și străini.

english version

The title of the exhibition, Medial Space - I Am Not There Where I Exist, Nor There Where I Think*, should be understood as I am not there where I exist, nor where I think, but there where the medium, the space and the dialogue between things makes them possible. "In a world devoid of media, objects would remain armored in their own self and the living beings would be condemned to a non-cosmic existence, would remain prisoners of their own empty interiority, of the impossibility of being affected or truly touched by things […]" (2012, Emanuele Coccia,Sensitive Life).
*Expression taken from contemporary philosopher Emanuele Coccia, through which he emphasises the importance of the connective fabric of things that is produced by the media; the continuity relation between spirit and reality, between world and psyche.
---------------
GALATECA is a project created by artists, designers, architects, curators and communication specialists set out to develop exhibitions of applied arts, new multimedia art, a gallery shop that is a total novelty for Bucharest art scene and multidisciplinary cultural experiences, where one could get in touch with contemporary art and amazing personalities. A developing project, Galateca Gallery set out to showcase national and international design projects and original contemporary art, aiming to create valuable exhibitions of applied and multimedia art.