Ivan Gallery

The Falling of the Arches

Ștefan Sava

Str. Dimitrie Grecescu, nr. 13
www.ivangallery.com / info@ivangallery.com / +40214100139

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12 - 21

Proiecția videoului lui Ștefan Sava, The Falling of the Arches, produs și arătat în 2015 cu ocazia Bienalei de la Veneția, în expoziția Inventând adevărul. Despre ficțiune și realitate, Noua Galerie a Institutului Român pentru Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. În videoul The Falling of the Arches artistul înscenează o prelegere de istoria artei în care supune interpetării o arhivă de imagini formată din fotografii anonime, majoritatea datând din Germania inter și post-belică. Ștefan Sava este absolvent de master în cadrul Departamentului Foto-Video al UNARTE București, unde în prezent își desfășoară studiile doctorale. Proiectele sale, combinând fotografie, video, performance și obiect, se dezvoltă în timp îndelungat, în jurul unor teme de reflecție și de cercetare teoretică. Este profund interesat de istoria recentă și de modul în care ea poate fi reactivată în prezent, în plan vizual, într-o manieră analitică.
----------------
Galeria Ivan s-a deschis în 2007 în formula unei inițiative private a proprietarului și directorului Marian Ivan, pe scena încă tânără a galeriilor comerciale românești. Până în 2009 galeria a funcționat într-un spațiu din centrul Bucureștiului, după care s-a  mutat într-o clădire interbelică din cartierul Cotroceni. Programul galeriei se axează pe artiști locali, fie ei consacrați, precum Geta Brătescu, Paul Neagu sau Horia Bernea, alături de artiști emergenți, precum duoul Anca Benera & Arnold Estefan, Cristina David, Ștefan Sava, Iulia Toma sau Andreea Ciobîcă, cu scopul de a face vizibile proiectele și lucrările lor unui public mai larg, internațional. Totodată, galeria colaborează și cu artiști care trăiesc sau lucrează în străinătate, precum Bartha Sandor sau Sonja Hornung.

english version

The screening of Ștefan Sava’s, The Falling of the Arches video, produced and shown in 2015 on the occasion of the Venice Biennale, inside the exhibition Inventing the Truth. On Fiction and Reality, at The New Gallery of the Romanian Institute for Culture and Research in Humanities in Venice. In the video The Falling of the Arches the artist stages an art history lecture in which he interprets an archive of images with anonymous photographs, mostly from inter and postwar Germany. Ștefan Sava holds an MA from the Photo-Video Department, UNARTE Bucharest where he is currently enrolled as a PHD student. His projects combine photography, video, performance and object and are based on a long process of theoretical reflection and research. He is particularly interested in the subject of recent history and in the way in which the history can be visually reactivated through an analytical approach. 
---------------
Ivan Gallery opened in 2007 as a private initiative of owner and director Marian Ivan, in the still young Romanian commercial gallery scene. Until 2009 the gallery functioned in a space in the center of Bucharest, when it moved to a larger one in the Cotroceni neighbourhood. The gallery’s programme focuses on local, Eastern European artists - be it established ones, such as Geta Brătescu, Paul Neagu or Horia Bernea, as well as young, emergent ones - the duo Anca Benera & Arnold Estefan, Cristina David, Ștefan Sava, Iulia Toma or Andreea Ciobîcă - aiming at showing and making available their works and projects to a broader, international audience, while it has also worked with artists living and working abroad, such as Bartha Sandor or Sonja Hornung.