LABORNA

LABORNA & friends/ În lucru/ III / LABORNA & friends / Still working/ III

Marina Aristotel, Ioana Niculescu Aron, Georgian Bărbieru, Traian Boldea, Angela Bontaș, Matei Branea, Ioana Ciocan, Dragoș Constantin, Suzana Dan, Amalia Dulhan, Cristina Garabețanu, Jan Eugen, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Radu Pandele, Cassandra Pop, Daniel Roșca Năstăsescu, Ana Ștefan, Mihai Teodorescu, Naiana Vatavu, Simona Vilău, Daniela Vîrlan

Str. Icoanei, nr. 17, Sector 2
laborna.ro / laborna@laborna.ro / 0740264227

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h19
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12 - 21

Curatori: Ciprian Paleologu, Traian Boldea
Evenimentul desfășurat în Weekend-ul Galeriilor 2016, realizează o arhivare colectivă, într-un moment dat.  În cel de-al treilea episod al seriei de expuneri “LABORNA & friends - În lucru” am ales subiectul: EROTIC. Lucrările sunt practic secvențe în curs de facere-opere neterminate, o captare în timp real a unei etape creative. Expunerea subliniază, din nou, profilul Galeriei LABORNA. O promisiune poate fi mai consistentă ca o certitudine (în sensul de realizare). Un decupaj poate fi mai spectaculos ca întregul, cu atât mai mult cu cât fazele unei lucrări, straturile profunde ale facerii sale, sunt opace pentru public. Artiști
prezentați sunt atât cei care au expus de-a lungul timpului în cadrul galeriei, dar și invitați:Marina Aristotel, Ioana Niculescu Aron, Georgian Bărbieru, Traian Boldea, Angela Bontaș, Matei Branea, Ioana Ciocan, Dragoș Constantin, Suzana Dan, Amalia Dulhan, Cristina Garabețanu, Jan Eugen, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Radu Pandele, Cassandra Pop, Daniel Roșca Năstăsescu, Ana Ștefan, Mihai Teodorescu, Naiana Vatavu,Simona Vilău, Daniela Vîrlan.
-------------------
Galeria LABORNA înregistrează desfășurarea lunară profesională a demersului artistic individual. Conservăm ceea ce face artistul în mod normal într-o perioadă fixă de timp, fară a avea pretenția ca acele lucrări formează o “expoziție”. Evenimentele de prezentare pentru public se numesc BORNE. În primul an al galeriei BORNELE au avut loc în ultima zi de marți a fiecărei luni. Începând cu anul 2, în progresie, BORNELE s-au desfășurat din două în două luni (ultima marți a celei de-a doua luni), iar în anul 3 la fiecare trei luni.
Artiștii ce au construit galeria sunt: Traian Boldea și Ciprian Paleologu, fiecare expunând într-un spațiu individual.
Al treilea spațiu distinct este al unui colecționar de artă contemporană, Daniel Ștefănică, care lunar expune ceea ce colecționeză în perioada respectivă.Daniel Stefănică colecționează artă contemporană din 1997 având lucrari semnificative printre care: Nicolae Comănescu, Gili Mocanu, Florin Tudor si Mona Vatamanu, Angela Bontaș, Ciprian Paleologu, Dumitru Gorzo, Ecaterina Vrana, Florin Ciulache, Traian Boldea, Tara von Neudorf, Codruța Cernea, Anca Mureșan, Zoltan Bela, Roman Tolici, Simona Vilău, Andras Szabo, Ioana Ursa, George Anghelescu, Paul Neagu, Stefan Ungureanu, Tets Ohnari, Răzvan Boar, Francisc Chiuariu, Gheorghe Ilea, Zanga, Amalia Dulhan, Alina Buga, Vlad Berte, Traian Cherecheș, Bogdan Vlăduță, Mihail Coșulețu, Iulia Nistor.
Cel de-al patrulea spațiu, denumit SCARA, este destinat tinerilor artiști, astfel la fiecare BORNA un artist aflat la începutul carierei are oportunitatea, în urma unei selecții, să participe la completarea profilului galeriei LABORNA. Al cincilea spațiu - subSCARA / “Mapus Mundi” aparține lui Ovidiu Morar, care își mapează lunar lumi alternative. Este un lucru pe care îl face constant de 30 de ani departe de ochii publicului. Curiozitatea și misterul spațiului se suprapun peste personalitatea celui ce colectează obiecte ciudate înainte de a le vinde, sau a le strica, sau a le pierde.
Publicul este obișnuit cu varianta “epurată” atât a vizunii artistului cât și a colecționarului percepând-o serie de filtre -concept expozițional, proiect studiat, reformulat și “împachetat” în forma “vizionabil-spectaculoasă”, muzeu, colecții vechi etc. Accesul în laboratorul artistului sau al colecționarului este destul rar, perspectiva completă în care se construiește viziunea sa fiind de cele mai multe ori dificil de urmărit.De aceea putem spune că Galeria LABORNA este de fapt un contor: creație și colecție în timp real.


english version

LABORNA & Friends / Still Working/ III, is an special event on Bucharest Galleries Weekend_2016 (23-24 April). We are creating a collective archive, in a specific moment, with the unfinished works of artists invited by LABORNA . On this third edition we choose the Erotic subject. The exhibits are mainly a sequence in real time of a stage of creation. A promises is more consistent than a certainty. A cutting can be more spectacular than the whole.
-----------------
LABORNA Gallery marks the monthly professional individual artistic performance. We preserve the artist’s activity over a fixed period of time without claiming to hold an “exhibition”.The presentations for the general public are called BORNE (« MILESTONES ») and are organized every month (in the first year), at every two moths (in the second) on the last Tuesday.
The artists who contributed to the gallery are: Traian Boldea and Ciprian Paleologu, each having an individual exhibition space.The third distinct space is represented by a contemporary art collector, Daniel Ștefănică, who exhibits every month the works he had purchased during the respective period.Daniel Stefănică is a collector of contemporary art since 1997, having in his collection works by significant artists, such as: Nicolae Comănescu, Gili Mocanu, Florin Tudor and
Mona Vatamanu, Angela Bontaș, Ciprian Paleologu, Dumitru Gorzo, Ecaterina Vrana, Florin Ciulache, Traian Boldea, Tara von Neudorf, Codruța Cernea, Anca Mureșan, Zoltan Bela, Roman Tolici, Simona Vilău, Andras Szabo, Ioana Ursa, George Anghelescu, Paul Neagu, Bogdan Vlăduță, Ștefan Ungureanu, Tets Ohnari, Răzvan Boar, Francisc Chiuariu, Gheorghe Ilea, Zanga, Amalia Dulhan, Alina Buga, Mihail Coșuletu, Iulia Nistor.
The forth space, called SCARA (the « LADDER ») is dedicated to young artists, so on MILESTONES events, an artist who is at the beginning of his carrier has the opportunity, following a selection, to contribute to completing the LABORNA Gallery profile.
The fifth space: SubSCARa / “Mapus Mundi” belongs  to Ovidiu Morar,a collector of strange objects, that create for almost 30 years imaginary maps and builds different types of installations with his spectacular objects. The public is used to the « purged » version both to the artist’s vision as well as the collector’s, recognizing a series of filters – exhibition concept, project analysed, redefined, and « wrapped » in the « spectacular -viewing » form, museum, antique collections, etc.
The access to the laboratory of the artist or the collector’s is fairly rare, the full perspective which his vision is built on being most often difficult to follow.
That is why we can say that LABORNA Galley is in fact like a meter: creation and collection in real time.