Make A Point

Perimetru sigur / Safe Perimeter

Vlad Albu, Alle Dicu, Dan Iordache, Vlad-Radu Popescu, Ana-Maria Preduţ, Mihai Şovăială

Sos. Morarilor 1, Sector 2, (în incinta Postăvăriei Române)
www.makeapoint.ro / point@makeapoint.ro

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h17.00
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.0 - 21.00

Expoziție coordonată de Cristina David și Alina Șerban
Ce se întâmplă dacă, în loc să evităm privirea trecutului, încercăm să-i răspundem delimitând, cât se poate de firesc, un perimetru sigur unde renegociem amintiri, istorii personale uitate și teme culturale prezente în istoria recentă? Perimetrul astfel imaginat devine un teritoriu al speculațiilor personale, o convenție asumată de cei șase artiști pentru a cupla, în interiorul acestui grid protector, trecutul și prezentul.
Deopotrivă ambiguu și normativ, Perimetru sigur echivalează cu un program de schimb unde sunt dezvăluite privitorilor fragmente de existență, de realitate recuperată, analizată uneori critic.
Această expoziție a fost organizată în cadrul cursului „Clovnii Catastrofei: Un deceniu de radicalism, umor și politici identitare în Rusia, România, fosta Iugoslavie și Țările Baltice”,conceput de Cristina David și Alina Șerban cu sprijinul PATTERNS Lectures, inițiat de Fundația ERSTE ș implementat de WUS Austria și al Universității Naționale de Arte București, departamentul Foto-Video. Expoziția este dezvoltată ca răspuns al artiștilor la diferitele poziții critice și teme recurente prezente în artă după căderea Cortinei de fier, precum identitatea, trauma și rescrierea istoriei recente.
-------------
Make a Point încearcă să aerisească centrul și să faciliteze manifestări culturale la periferie, în cartiere și printre blocuri, în hale abandonate, în fabrici și uzine sau în alte cimitire de acest soi.
Trăim într-un oraș antipatic, pe care alții, înaintea noastră, l-au urâțit și ni l-au lăsat așa. Noi cădem la pace cu acest gând și încercăm să redăm orașul oamenilor.
Organizează expoziții, spectacole, proiecții de film, workshopuri și rămâne un spațiu dedicat expunerii de lucrări și mesaje ale creatorilor contemporani.

english version

Exhibition coordinated by Cristina David and Alina Șerban
What if, instead of avoiding the gaze of the past, we attempt to respond back to it, delineating in the most natural way a safe perimeter, where memories, forgotten personal stories and cultural themes present in the recent history are being negotiated?
Thus, the imagined perimeter becomes a territory of personal speculation, a consent assumed by the six artists in order to agglutinate, inside the protective grid, the past and the present. Both ambiguous and normative, Safe Perimeter becomes similar to an exchange program where fragments of existence, of recovered reality, sometimes critically investigated, are being disclosed to the viewers.
This exhibition was organised as part of the course “Clowns of Catastrophe: A Decade of Radicalism, Humor and Identity Politics in Russia, Romania, former Yugoslavia and Baltic States”, conceived by Cristina David and Alina Șerban with the support of PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria, and the National University of Art Bucharest, Photo-Video department. The exhibition is developed in response to the critical positions and recurrent themes present in art after the fall of the Iron Curtain, such as identity, trauma and the rewriting of recent history.
-------------
The Make a Point association tries to decongest the center and facilitate cultural happenings at the city’s outskirts, in neighborhoods, abandoned halls, factories or other such locations.
We live in an unpleasant city, which was left to us this way. We make our peace with this and try to give back the city to the people.
Make a Point organizes exhibitions, shows, movie projections, workshops and remains a space dedicated to exhibiting works and messages by contemporary artists.