Galeria Montage

FUChS(ilis)- ISMUL, EXPERIMENT SOCIO-CROMATIC DE MUZICA ŞI MIŞCARE desenat cum se cuvine de Pâlnie şi Stamate pe uvertura şalvar

Anca Maria Ciofirla

Str. Ing. Pisoni, nr 24-etaj, Sector 1
http://galeriemontage.com/ / office@galeriemontage.com / 0728490623

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h17.00
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

Spectacolul-eveniment creat de regizorul Anca Maria Colteanu si artista Anca Maria Ciofirla dupa scrierile lui Urmuz este un experiment socio-cultural in care vor acta deopotriva actori, artisti plastici, muzicieni si spectatori. Spectacolul creeaza un spatiu liminal, la intersectia diferitelor arte (teatru, pictura, muzica, dans), in care spectatorii sunt captivi, exilati ca sa creeze, sunt rupti de realitate si obligati sa adopte conduita acestui spatiu al misterelor, lumea lui Urmuz. Ruperea omului modern de realitate, fortarea lui sa devina creator de personaje mecanomorfe, insidios monstruoase, prin care are ocazia sa-si scoata la iveala frustrarile, stresul, oboseala unei lumi supra-computerizata; eliberarea spiritului acestuia sunt scopurile pentru care propunem acest spectacol.Spectatorul direct implicat va digera regulile dadaismului, va fi fortat in conventie sa recite in sunete nelexicalizate, sa participe activ la crearea  momentelor in care zgomotul se confunda cu muzica sa danseze pictand. In acest sens, intreg spectacolul va avea structura unui fagure de miere, cu alveole de creatie, in care se fabrica spectacolul pe care spectatorul-creator il devoreaza in timp ce-l creeaza.
------------
Galeria Montage este un spaţiu deschis artei contemporane şi manifestărilor culturale. Încă de la început ne-am propus organizarea unor evenimente care au rămas ca memorabile publicului iubitor de artă. În continuare ne dorim promovarea artei contemporane şi a actorilor din spaţiul cultural, oferind totodată un spaţiu deschis întâlnirilor dintre public şi creatorii de frumos.

english version

"FUChS(-ilism), A SOCIO-CHROMATIC EXPERIMENT THROUGH MUSIC AND DANCE vividly drawn by Funnel and Stamate upon the overture of Ismail and Turnavitu's şalvar-trousers just nearby Gayk's Carligatii- place" is a show put toghether by visual artist Ana Maria Ciofirla and stage director Ana Maria Colteanu, based on the writings of Urmuz, a socio-cultural experiment performed jointly by actors, visual artists, musicians and public.
This show creates a liminal space, at the crossroad  of various arts (theater, painting, music, dance), in which viewers are captive, exiled to create, as they are cut off from reality and forced to adopt the conduct of Urmuz' world of mysteries. The show is designed to help you break free of reality and make you become a playful creator of mecanomorphic characters, insidious monsters, through which you are given the opportunity to reveal the frustrations, stress, fatigue generated by an over-computerized world; releasing the free spirit of the modern person is the ultimate goal of our show.
The viewer is directly involved and will digest the rules of the Dada-ism, by being persuaded to recite non-lexical sounds, to actively participate in creating moments when noise is confused with dance or to dance while painting. Hence, the show's honeycomb-like structure, with 'creative cells' where, in crafting the live performance, the viewer-creator devours it while creating it.
--------------
Montage Gallery is a place open to contemporary art and cultural events. From the very beginning we set out to organize events that have remained memorable for the art loving public. It is our aim to continue to promote contemporary art and the actors of the cultural environment, by providing also a place where the public can meet with the creators of art.