Galeria Occidentului

FUTUDADASUPRA

Meea von Streck

Str. Occidentului, nr. 11, Sector 1
andreea.christodorescu@galeriaoccidentului.ro / 0726141214

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h17.00-19.00
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h14.00 - 21.00

Curator: Emilia Cernăianu
FUTUDADASUPRA nu este un manifest sau vreun protest, nu este o demonstrație de frondă
și nici un show de propulsare, ci o invitație la reflecție. De ce sunt imaculați pereții unei galerii, pe când pereții casei în care vei așeza obiectul de artă nu sunt nici goi și nici aseptici? Pe ce cărări labirintice merge artistul în căutarea muzei aducătoare de inspirație și ce păduri are de defrișat pentru a ieși la lumină? Nu cumva aerul rece al unei galerii mute ne lasă impresia greșită că zeul artist creează fără nicio urmă efort? Să privești, oare chiar nu costă nimic? Expoziția eveniment amestecă frământările zgomotoase ale DADAismului dimpreună cu frații săi FUTUrismul și SUPRArealismul, cu avatarurile practicii curatoriale și cu pictura unei artiste contemporane care ne demonstrează supremația experienței senzoriale asupra receptării pur vizuale. Logocentrismul intră în scenă printr-o prezentare-revelatoare care nu va va face lumină ci va pune într-o altă lumină întrebarea: avem nevoie de artă?

english version

FUTUDADASUPRA is not a protest, is neither a rebellious demonstration nor a push up show, but an invitation to reflection. Why a gallery’s walls are immaculate while home’s walls, on which you are going to hang the art object, are neither empty nor aseptic? On what labyrinthine paths wanders the artist in searching for a muse that brings the inspiration, and what forests must be grubbed to come to light? Is not the chilly air of the silent gallery what gives us the wrong impression that the artist-god creates effortless? To look doesn’t have any price? The event-exhibition blends the noisy turmoil of DADAism and its siblings FUTURism and SUPRAREALism, with the avatars of curatorial practices and the canvases of a contemporary artist who wishes to demonstrate us the supremacy of the sensorial experience over the pure visual reception. Logo-centrism enters on the stage via a revealing-presentation that is not enlightening but puts another light on the question: do we need art?