Galeria Posibilă

Temporary landscapes

Bogdan Bordeianu

Str. Popa Petre, nr. 6, Sector 2
posibila.ro / galeriaposibila@gmail.com / 0212117933

EVENIMENT SPECIAL - VERNISAJ / OPENING: Sâmbătă / Saturday: h18.00
EVENIMENT SPECIAL - ARTIST TALK / SUNDAY BRUNCH: Duminică / Sunday: h11.00
Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

Curator : Matei Câlția
“Abordând un punct de vedere obiectiv asupra modelării pământului, mă situez ca un observator în fața a ceea ce peisajul obișnuia să se numească landship, o modelare reciprocă între om și loc, și privesc acest spațiu ca pe o modalitate a societății de a-și scrie autobiografia.
 
Îmi place să consider aceste peisaje ca pe niște ready-made-uri, reinterpretate în fotografie, cu o referire îndepărtată la Land Art. Am fost atras de frumusețea distopică a acestora, însă, așa cum Reyner Banham evidențiază, “ironia este că frumusețea însăși este un produs al ambiției neglijente a omului”.
Bogdan Bordeianu

————

Preocupată de înțelegerea și studiul peisajului, Galeria Posibilă prezintă artiști ale căror lucrări permit discuții specifice artei contemporane și domeniilor conexe. În programul curatorial, aceste discuții sunt generate de interesul artiștilor, pictori și fotografi, pentru subiecte precum: identitate, transformare și memorie.
Pe lângă activitatea expozițională, Galeria Posibilă alcătuiește treptat o bibliotecă dedicată peisajului și fotografiei. 


english version

“With a non-judgmental view on whether shaping the landscape is bad or good, I place myself as an observer of what landscape used to be called landship, a mutual shaping of people and place and I see this place as the unfolding process of society writing its autobiography. 
 
I see these places as a ready-made, available to photograph, Land Art and I felt I was attracted by a kind of dystopian beauty of these places, but as Reyner Banham points out, the “irony is that this beauty is itself a product of careless human ambition”.
Bogdan Bordeianu


————

Preoccupied with studying and understanding the landscape, Galeria Posibilă presents artists whose works enable discussion of contemporary art and related fields. In the curatorial program these dis­cussions are generated by the interest of painters and photographers for subjects such as identity, transformation and memory.

Alongside curatorial practices, Galeria Posibilă builds up a library dedicated to landscape and photography.