UAP / CAV Centrul Artelor Vizuale Multimedia

Sol Lucet omnibus

Oana Vainer

Str. Biserica Enei, nr. 16
centrulartelorvizuale@gmail.com / 0746023208

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12 - 21

organizatoare: Valentina Iancu

Oana Paula Vainer își construiește arta dintr-o perspectivă angajată, auto-reflexivă, operând permanent cu memoria afectivă. Lucrările ei pornesc din experiențe personale, povești simple alese empatic și autoreferențial, a căror subtilitate politică atinge probleme actuale: respectul pentru mediu, derapajele fundamentaliste sau diverse incongruențe ale sistemului.  Expoziția alătură două proiecte, A white spot IIși Sol Lucet Omnibus, care conturează un fragment din identitatea multiculturală a  artistei, în relație cu cetățeniile română și germană.  A white spot II continuă explorarea poveștilor altor imigranți din altă epocă, un proiect serial care în acest episod pornește de la o arhivă personală de fotografii, un pretext de reflecție asupra propriei condiții.  Sol Lucet Omnibus explorează simbolurile heraldice ale României și Germaniei, doi vulturi personificați. „După forma aripilor observăm diferențe care trimit mai mult sau mai puțin la cele două reprezentări ale păsărilor de pe pașaportul român și cel german, în prezent amândouă în posesia mea.”

---------
Centrul Artelor Vizuale Multimedia este un spațiu al Uniunii Artiștilor Plastici, administrat de un grup artistic independent. Destinat în general expunerii și promovării artelor multimedia și performative,  CAV a găzduit nenumărate proiecte de artă experimentală.

english version

----------------
The Multimedia Center is a UAP exhibition space, organized by an independent artistic group. Built for promoting multimedia and performance arts, in the past years CAV hosted experimental exhibition projects.