UAP / Galeria Orizont

Firele Timpului / Salonul Național de Miniatură Textilă

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 23A
www.galeria-orizont.blogspot.com / www.uap.ro / 021 315 8922 / 0723 33 73 90

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h12.00 - 21.00

curator Marijana Bițulescu
“Timpul țese”,  “timpul deșiră”, “timpul înnoadă”, “urzeala-i cu timp”.  O întreagă hartă lingvistică  vine să prindă timpul în fire, ca și când numai acolo, în ghergheful unei lumi rotunde, timpul ar căpăta sens.
Propunem deci,  ca  temă a Salonului Național de Miniatură Textilă ce va avea loc în cadrul Galeriilor Orizont , în perioada  11 – 24 aprilie 2016,  o meditație  asupra “firelor de  timp”. Fie că vorbim despre timpul subiectiv situat între memorie și uitare, despre timpul vârstelor răsucit mereu parcă nostalgic către copilărie; fie că discutăm despre  timpul pierdut, timpul orb din care parcă nu ne-a rămas nicio amintire,  fie că vorbim despre timpul fără de timp în care nașterea se agață de moarte, iar Geneza se sprijină în Apocalips, timpul acesta monumental păstrează - asemenea miniaturii textile -  o urmă de diafan.
La fel de fragil și periclitat în cronofagia ultimului mileniu, împărtășind  vulnerabilitatea tuturor lucrurilor cu adevărat autentice , timpul cel bun pare să se deșire și el sub presiunea prea multor aplicații.
Lansăm deci, prin intermediul Salonului de Miniatură Textilă 2016, provocarea de a transforma în obiect, interogațiile contemporane despre timp, într-o epocă în care un alt Saturn pare să își ucidă nu numai fii,  dar bucuria de a zăbovi ceasuri întregi în contemplația miracolului unei broderii.” Alexandra Crăciun
------------
Galeria UAP Orizont este una dintre cele mai vechi şi cunoscute galerii din Bucureşti, unde vizitatorii pot admira opere de pictură, sculptură, grafică, arte decorative aparţinând unora dintre cei mai reprezentativi artişti români contemporani.

english version

"Time hatches", "time reels", " time knots", "the weave needs time." A whole linguistic map comes to catch the time in threads, as if only there, in the frame of a round world, time would make sense.
Therefore,  we propose as theme of the National Salon of Textile Miniature, which will take place at Orizont Gallery, betwwen 11th to 24th of April 2016, a meditation on "threads of time". Whether we talk about subjective time located between memory and obliteration, about time always twisted in a sort of nostalgic way towards childhood; whether we discuss about the lost time,  the blind time that left no memory or we talk about time without time, where birth clings to death and Genesis is based on Apocalypse, this monumental time preserves - like textile miniature - a trace of ethereal.
As fragile and jeopardized in the time-consuming last millennium, sharing vulnerability of all truly authentic things, the good time seems to reels under the pressure of too many applications.
So, we launch through Textile Miniature Exhibition 2016, the challenge of turning contemporary interrogations about time into object, in an era where another Saturn seems to kill not only his sons, but also the joy of  linger for hours,  contemplating the miracle of an embroidery." Alexandra Crăciun
-----------------
One of the oldest and well known galleries in Bucharest, where visitors can admire painting, sculpture, graphic art, decorative arts belonging to some of the most representative contemporary Romanian artists.